Szanowni rodzice uczniów/zawodników LO , zgodnie z pismem MEN z 01.10.2018 umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z tym proszę mieć na uwadze, że obowiązujące umowy najczęściej są ważne do końca roku szkolnego i mogą nie obowiązywać od września 2019 . Jeśli są Państwo zadowoleni z usług brokera, z którego usług korzystaliście w ubiegłym roku, podajemy link do nowej oferty. Deklaracja jest indywidualną Państwa decyzją, dla nas, jako szkoły sportowej, w której urazy się zdarzają, bardzo ważne jest bezpieczeństwo Państwa dziecka a naszego ucznia. Prosimy o informację w powyższej sprawie do końca lipca. O wyborze ubezpieczenia proszę poinformować sekretariat szkoły.