Program wydarzeń „Code week” w Dolnośląskim Zespole Szkół Medyczno-Sportowych
1. Poniedziałek 7.10 – inauguracja „Code Week” w DZSMS ( cała szkoła i nauczyciele wychowawcy na lekcjach godziny wychowawczej ) godz.12.00 – 12.45
2. Wtorek 8. 10 – Wykład i warsztaty pn. „Tajemnice kodów” godz.15.00 – 16.30 ( warsztaty kierowane do uczniów klasy maturalnej i zaproszonych gości z klas maturalnych świdnickich szkół) prowadząca – A.Świder
3. Wtorek 8.10 – Warsztaty informatyczne „Tajemnice kodów” godz. 15.00 – 16.30 I grupa i 16.45-18.20 II grupa (dla uczniów klas pierwszych) prowadząca – E.Radomska
4. Środa 8.10 – Kodowanie liczb w systemie binarnym w ramach Kodowanie bez technologii cyfrowych godz. 8.00 – 9.30 ( zajęcia dla uczniów klasy II i ósmoklasistów z sąsiadującej szkoły podstawowej) prowadząca – M. Gawałek-Jekiel
5. Czwartek 9.10 – warsztaty plastyczne pn. „Tajemnice kodów” – godz.15.55 – 16.40 ( warsztaty kierowane do uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej) prowadząca A. Czapracka-Sawko
6. Środa 9.10 – wykład i warsztaty psycholologiczno-socjologiczne – godz. 15.45-18.15 ( warsztaty dla słuchaczy terapii zajęciowej i zaproszonych świdnickich terapeutów) prowadząca G.Dżalik
7. Czwartek 10.11 – projekcja filmu pt. „Enigma” – godz. 15.00 – 16.40 ( mieszkańcy internatu i zaproszeni rodzice) V.Czerkawska
8. Piątek 11.11 – podsumowanie projektu , ankieta ewaluacyjna 8.00 – 8.45 ( uczniowie i pracownicy szkoły) – dyrektor