Regulaminy rekrutacji w dokumentach szkoły, druki do wypełnienia w zakładce Rekrutacja (dla poszczególnych typów szkół) – osobno dla LO i SPSSIM