Matura

ZGODNIE Z KALENDARZEM OKRĘGOWEJ I CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W LO SMS – SESJA WIOSENNA 2022
Miejsce egzaminu: Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno- Sportowych w Świdnicy, ulica Traugutta 5 (T5) sala nr 15 i Wałbrzyska 58 s. gimnastyczna (SG).

  • Język polski– poziom podstawowy – 170 minut; 4.05.2022 r godz.9.00 (środa) – SG Słownik Ortograficzny, Słownik Poprawnej Polszczyzny obowiązkowo (zapewnia szkoła)
  • Matematyka– poziom podstawowy – 170 minut; 5.05.2022 rgodz.9.00 (czwartek ) – SG Linijka, cyrkiel – obowiązkowo przynosi zdający; kalkulator prosty, tablice matematyczne- obowiązkowo zapewnia szkoła
  • Język angielski– poziom podstawowy- 120 minut; 6.05.2022 r. godz. 9.00 (piątek) -SG Pomoce niedozwolone
  • Język angielski – poziom rozszerzony 150 minut; 9.05.2022 r godz. 9.00 ( poniedziałek)T5 Pomoce niedozwolone
  • Język polski – poziom rozszerzony- 180 minut; 10.05.2022 r godz.9.00 (wtorek) – T5 Słownik Ortograficzny, Słownik Poprawnej Polszczyzny ( zapewnia szkoła)
  • Matematyka- poziom rozszerzony – 180 minut; 11.05.2022 r. godz. 9.00 ( środa)- T5; Linijka, cyrkiel- obowiązkowa przynosi zdający; Kalkulator prosty, tablice ze wzorami- obowiązkowo-zapewnia szkoła
  • Biologia– poziom rozszerzony-180 minut ; 12.05.2022 r. godz.9.00 ( czwartek)- T5 Linijka – fakultatywnie – przynosi zdający; Kalkulator prosty i tablice ze wzorami – obowiązkowo-zapewnia szkoła;
  • Historia – poziom rozszerzony -180 minut; 17.05.2022r. godz. 9.00 ( wtorek) – T5 Lupa – fakultatywnie zapewnia szkoły;
  • Geografia – poziom rozszerzony – 180 minut; 18.05.2022r. godz. 9.00 ( środa) – T5 Linijka obowiązkowo przynosi zdający; kalkulator prosty zapewnia szkoła Lupa fakultatywnie zapewnia szkoła

UWAGA: na każdy egzamin pisemny zdający przynosi długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Rysunki- jeżeli trzeba je wykonać- zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 5 LIPCA 2022 !!!
Przewodnicząca: PZE mgr Anna Pitura

Cóż, różne są formy i narzędzia, by zgłębić tajniki nauki i skutecznie przygotować się do matury 🙂