NOWA Rekrutacja 2020 dla LO po VIII klasie

Kwestionariusz LO SMS

zgoda na test sprawnościowy

podanie LO

Podanie o przyjęcie do internatu wraz z oświadczeniem

oświadczenia i wnioski LO SMS

zgoda na wybór lekarza POZ

zgoda dot. czynności medycznych

RODO załącznik nr 7 zgoda na wizerunek ucznia LO

RODO załącznik nr 12 OGÓLNA zgoda rodzica na przetwarzanie danych