1. STATUT SPSSIM
  2. Statut LO SMS
  3.  Podanie o przyjęcie do internatu wraz z oświadczeniem
  4.  Zgody i oświadczenia LO SMS
  5. Zgoda na wybór lekarza POZ[