1. STATUT SPSSIM

2. STATUT LO SMS

Aneks do Statutu LO SMS

3.NOWA Rekrutacja 2020 dla LO po VIII klasie

4.NOWA Rekrutacja 2020 Szkoła Policealna

5.DZSMS.procedury ( Covid 19)

6. Regulamin internatu 1.01.2020